Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 
Weer
Modellen algemeen tot +48 uur
Beoordeling door meteoroloog

Geldig tot vrijdag 21 september 2018 24.00 locale tijd
Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 06 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.
Modellenbeoordeling.
SYNOPTISCHE SITUATIE:
De stroming is zuidwestelijk aan de zuidflank van een complex lagedrukgebied boven het zeegebied tussen IJsland, Noorwegen en Schotland. Het bijbehorende, weinig actieve koufront (Theta-W op 850 hPa ca 12C) ligt van Noord-Denemarken via de westelijke Wadden naar het zuid(oost)en van Engeland. Op nadering van een frontale golf, nu nog ten WZW van Ierland, activeert het front vanochtend en trekt als warmtefront weer noordwaarts. Vanmiddag ontwikkelt de frontale golf zich boven het midden van Engeland tot een actieve depressie die vrijdag via de Noordzee en het zuiden van Noorwegen noordoostwaarts trekt. Het koufront (Theta-W op 850 hPa ca 15C) passeert Nederland op vrijdagochtend in enkele uren tijd. Daarna wordt de stroming west tot noordwest. Aan de zuidkant van het laag draait een occlusie in over de centrale Noordzee (tot ongeveer 56 NB). Vrijdagmiddag passeert een trog op 500 hPa (T500 van -30C) en ook in de avond blijft de bovenlucht koud.
MODELBEOORDELING:
Het grondfront is duidelijk te herkennen aan een windsprong die zich momenteel net ten noorden van het waddengebied bevindt. De windsnelheid ten zuiden van dit front is fors hoger dan aan de noordzijde. De windsprong wordt ook door de modellen weergegeven, maar bevindt zich iets noordelijker dan in de waarnemingen. Het koufront van vrijdag heeft vooral in Harmonie in het noordwesten een enigszins convectief karakter, de timing is consistent in de modellen. In de positie van de lagedrukkern vrijdag zit nog enig verschil waardoor ook in de positie van het stormveld enige variatie aanwezig is; Harmonie 40 berekent een duidelijke 9 Bft in het Waddengebied, Hirlam doet dit in veel beperktere mate.
Aandachtspunten.
WIND:
Morgenochtend langs de noord- en noordwestkust bij en achter het koufront waarschijnlijk 9 Bft. In het Waddengebied is 9 Bft ook in de middag nog mogelijk, echter, in de nieuwe runs is daar alleen in Ha40 nog sprake van. Even ten Z van de kern van het hierboven beschreven lagedrukgebied wordt door alle modellen 11 Bft berekend, afhankelijk van de precieze positie van de kern zou dit het uiterste noorden van onze FIR nog kunnen schampen. Uitschieters (deels convectief, voornamelijk door uitwisseling) bij het koufront komen in de Harmonies tot circa 60 kn net ten noordwesten van het Waddengebied, verder naar het Z ongeveer 45 kn. Hirlam laat de zeer zware windstoten nog steeds ruim ten noorden van ons land langsgaan. HarmonEps 06 UTC kansen op zeer zware windstoten in het Waddengebied 80-100%, GlamEps 00 UTC ongeveer 30%. Het lijkt erop dat Harmonie40 wat te enthousiast is, met te veel convectieve uitwisseling in de onstabiele lucht. EC 00 UTC berekent de zeer zware windstoten langs de noordwestkust en de noordkust nu vooral in de ochtend. Het signaal voor de middag is wat afgebouwd. EC EPS 00 UTC kansen voor gusts van 100 km/uur of meer zijn voor de (westelijke) Wadden ca. 60%, iets noordwestelijker 70-80%. Voor de Kop van Noord-Holland en het uiterste noordwesten van Friesland is de EPS-kans 40%, de Randstad zit geheel onder de 20%. Voor de Wadden blijft de kans op meer dan 120 km/uur onder de 10%. Er staat een gele waarschuwing uit.
BEWOLKING:
Het beeld is vrij consistent, bij het front van vandaag een smalle band met stratus. Actueel ook zichtbaar boven de Noordzee. Ook mogelijk een ingebedde TCu. Bij het koufront van vrijdag enige onstabiliteit vanaf de grond, CAPE maximaal tot ca 500 J/kg in het noordwestelijk kustgebied. Daarna lopen de CAPE waardes op nadering van en nabij de bovenluchttrog op naar lokaal 700-1000 J/kg. Er zal dan ook in toenemende mate sprake van Cb's, zeker nabij de trog. Tophoogtes liggen dan rond FL250. Bij de ingedraaide occlusie gelaagde bewolking met verscholen convectie.
NEERSLAG:
Neerslag bij het front van vandaag lijkt het meest realistisch in Hirlam en EC (beste representatie stratiforme component). Bij het koufront van vrijdag mogelijk verscholen TCu/Cb, convectiemodus bij het front waarschijnlijk typisch enkele multicellen/squall-line, mogelijk boogsegmenten in een lijn bij het koufront. In de Harmonie uitvoer tot boven het NW kustgebied. W van het front multicel convectie, CAPE-velden geven een goede indicatie en de kans op onweer neemt in de loop van vrijdag ook toe vanwege de afkoelende bovenlucht boven het nog warme zeewater (T500 van -30C boven zeewater van 17C).
ZICHT:
In neerslag soms matig zicht. In het stormveld van het laag van vrijdag kan spray boven zee tot zichtreductie leiden. Dit fenomeen is ook terug te vinden in de EC 1/100 wolkenplaatjes.
TEMPERATUUR:
Opvallend hoge temperatuur in de nacht naar vrijdag, rond 19C, overdag daalt de temperatuur naar 16 17C.

Paraaf meteoroloog: schaikm
Uitgifte: 20/09/2018 10.24 uur LT.

UitlegUitleg