Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 
Weer
Luchtvaartmeteorologische informatie
De luchtvaart en de meteorologie delen hetzelfde domein en zijn daarmee onlosmakelijk met elkaar verbonden. Betrouwbare luchtvaartmeteorologie is essentieel voor een veilige, efficiŽnte en regelmatige vluchtuitvoering. De luchtvaartmedewerkers van het KNMI, verdeeld over de vestigingen te De Bilt en Schiphol voorzien in de behoefte aan meteorologische informatie van al het luchtverkeer in Nederland. Gezien het internationale karakter van de luchtvaart ligt het aanbod, de kwaliteit en de vorm van de meeste berichten vast in internationale afspraken. Annex 3 Meteorogical Services for International Air Navigation van de Conventie van Chicago (1944) (sinds 14 november 2013 is de 18e editie (incl. amendment 76)van kracht) is daarvan het bekendste voorbeeld. Nationaal worden de afspraken uit Annex 3 vertaald in de Regeling Luchtvaartmeteorologische Inlichtingen.

Het KNMI stelt luchtvaartmeteorologische informatie voor operationeel gebruik en vluchtvoorbereiding beschikbaar aan luchtvarenden via de specifieke en operationeel bewaakte website www.luchtvaartmeteo.nl (alias www.aviationweather.nl). Deze website is ook beschikbaar via de informatiezuilen van KNMI op de luchthavens Amsterdam Airport Schiphol, Rotterdam The Hague Airport, Maastricht Aachen Airport, Groningen Airport Eelde, en Eindhoven Airport.

De KNMI website www.luchtvaartmeteo.nl is een van de officiële internetportalen van de overheid voor vluchtvoorbereiding, naast de Publicaties voor luchtvarenden (AIS Nederland), Voorbereiding vlucht (Amsterdam Integrated Briefing) en Bijzondere activiteiten (Operationele helpdesk) (zie LVNL website).

Het Weerbulletin en de METARs en TAFs van Nederland zijn en blijven beschikbaar op de publieke website www.knmi.nl van het KNMI. Met de disclaimer dat deze informatie niet is bedoeld voor operationeel gebruik. De informatie is namelijk niet compleet, zo ontbreken bijvoorbeeld waarschuwingen voor de luchtvaart (AIRMET, SIGMET), Grafische Low Level Forecast en neerslagradarinformatie, en wordt niet operationeel bewaakt. Voor operationeel gebruik en vluchtvoorbereiding verwijst het KNMI naar www.luchtvaartmeteo.nl.

Dit is de uitkomst van overleg met stakeholders en belangenorganisaties als AOPA naar aanleiding van het KNMI voornemen om het Weerbulletin, en de METARs en TAFs Nederland niet langer via de publieke website beschikbaar te stellen.

De luchtvaartmeteorologische dienstverlening wordt volledig gefinancierd uit luchtvaartheffingen (en-route, terminal en NSAA). Op basis van ICAO en IATA richtlijnen is de informatie op www.luchtvaartmeteo.nl alleen beschikbaar voor 'luchtvarenden', op basis van username en password, en valt niet onder de Open Data richtlijn.

Toegangscodes voor www.luchtvaartmeteo.nl worden door KNMI verstrekt aan luchthavens, luchtverkeersleiding, luchtvaartmaatschappijen, afhandelmaatschappijen, vliegclubs, vliegscholen, belangenorganisaties en search&rescue organisaties.

Omwille van efficiency en doelmatigheidsredenen is het toegangsbeheer voor individuele piloten uitbesteed aan een aantal belangenorganisaties voor de luchtvaart. Hierbij wordt toegang verstrekt op basis van het lidmaatschapnummer. Een overzicht van de belangenorganisaties staat hieronder weergegeven. Via de weblinks vindt u informatie over aanvraag lidmaatschap en het inloggen op www.luchtvaartmeteo.nl.

Het KNMI beoogt op termijn een webservice (API) beschikbaar te stellen voor organisaties die middels 'apps' informatie aan luchtvarenden verstrekken.

In geval van vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met het KNMI.


De sectoren Weer en Infrastructuur van het KNMI, waaronder de luchtvaartmeteo valt, beschikken over een kwaliteits-managementsysteem dat is gecertificeerd volgens de norm ISO 9001-2008 De sectoren Weer en Infrastructuur van het KNMI, waaronder de luchtvaartmeteo valt, beschikken over een kwaliteits-managementsysteem dat sinds januari 2009 is gecertificeerd volgens de norm ISO 9001-2008